logo

JAK DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ?

Potrzebujesz pomocy adwokata?
Nasza kancelaria jest wyspecjalizowana w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom o roszczenia wynikające z umów kredytów powiązanych z kursem waluty obcej.

Analiza treści umowy kredytowej

Po przesłaniu skanu umowy bankowej i aneksów przez formularz kontaktowy nasz adwokat przeanalizuje Twoją treści umowy kredytowej w celu ustalenia rodzaju posiadanego kredytu i ewentualnych podstaw „odfrankowania” kredytu. Jeżeli chcesz sprawdzić czy w Twojej umowie znajdują się klauzule niedozwolone pozwalające na przewalutowanie kredytu lub uznanie jego nieważności, a w konsekwencji odzyskanie nadpłaconych rat wypełnij formularz.

Wyliczenie należności

Wyliczymy należności, których zwrotu będzie można dochodzić od banku. Zarówno w przypadku kredytu indeksowanego jak i denominowanego do wyliczenia należności będziemy potrzebować następujące dane: kwotę i datę wypłaconego kredytu, ewentualnie kwoty i daty transz wypłaconego kredytu, kwoty dotychczas uiszczonych rat kredytowych, zestawienie stóp procentowych LIBOR, wg których oprocentowany jest kredyt, obowiązujących w dniu wymagalności każdej z uiszczonych rat kredytowych.

Wezwanie do zapłaty

Wysyłając wezwanie do zapłaty nie spodziewajmy się, że bank dobrowolnie przeleje żądaną sumę pieniężną. Czas ten najprawdopodobniej nadejdzie dopiero z chwilą uprawomocnienia się wyroku zasądzającego od banku dochodzoną należność. Wysłanie wezwania ma inny wymierny cel. Od dnia doręczenia takiego wezwania będziemy bowiem mogli naliczać odsetki za zwłokę od żądanej wierzytelności. Odsetki, których później można dochodzić przed sądem.

Ile to będzie kosztować?

Poza kosztami adwokata, należy ponieść również 5% opłaty sądowej od wartości żądanej sumy za każdą instancję. W trakcie procesu może zaistnieć konieczność uiszczenia zaliczki na biegłego sądowego, który dokona wyliczenia kwot należnych bankowi. Dokładne wyliczenia dotyczące kosztów zostaną podane przez adwokata po analizie umowy kredytowej.

Podstawa dochodzonych roszczeń

Podstawą dochodzenia roszczeń jest przede wszystkim art. 385¹ i następne Kodeksu cywilnego o niedozwolonych postanowieniach umownych w obrocie z konsumentami. Zgodnie z prawem klauzule rażąco naruszające interesy konsumenta i nie uzgodnione z nim indywidualnie są wobec niego bezskuteczne, a w związku z tym bank nie miał prawa do ich stosowania od dnia zawarcia umowy.

Złożenie pozwu

Z roszczeniem może wystąpić każdy, kto w umowie lub regulaminie ma wpisane abuzywne klauzule dotyczące indeksacji, ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, ubezpieczenia pomostowego oraz dowolnej zmiany oprocentowania. W celu dochodzenia roszczenia, należy wystąpić z pozwem przeciwko bankowi o zapłatę wyliczonej sumy. Już teraz złóż pozew!

testimonial img

ZADOWOLENI KLIENCI

Sprawy prowadzone przez kancelarię zostały zrealizowane w należyty sposób, adwokaci wykazali się pełnym profesjonalizmem. Chcę wyrazić swoje zadowolenie z wysokiej jakości usług świadczonych przez Państwa spółkę. Do wyboru tej kancelarii, spośród firm o podobnym charakterze, przekonały nas względy praktyczne: szerokie zrozumienie naszych potrzeb, jako Klienta, miła oraz kompetentna obsługa, profesjonalizm, terminowość realizacji oraz potwierdzona w czasie wstępnej współpracy wysoka jakość wykonywanych usług. Z przekonaniem możemy polecić usługi świadczone przez kancelarię wszystkim, którzy poszukują solidnego Partnera do współpracy.

Marek Lewicki

Kancelaria pomogła mi w moich problemach z kredytem we frankach, udało mi się wygrać sprawę z bankiem. Usługi doradztwa prawnego obejmowały m.in. sporządzanie opinii prawnych, reprezentację przed sądami i organami administracyjnymi.

Krystyna Marzec

Dzięki staraniom kancelarii udało mi się odzyskać pieniądze od nierzetelnych kontrahentów. Profesjonalna obsługa prawna, szybka i skuteczna pomoc. Zespół fantastycznych prawników, zaangażowanych i pełnych energii, zawsze gotowych nieść pomoc.

Teresa Wojciechowska

Kancelaria świadczy usługi na rzecz naszej spółki, zapewnia kompetentne wsparcie zarówno w bieżącej obsłudze spółki jak i w prowadzeniu sporów sądowych. Obsługa wykonywana jest rzetelnie i terminowo. Z pełnym przekonaniem polecam współpracę z kancelarią.

Urszula Janeczek
icon

25

LAT DOŚWIADCZENIA

icon

43

ADWOKATÓW

icon

10000

KLIENTÓW